Osmac Vending l'Empordà s.l.
Osmac Vending l'Empordà s.l.
Osmac Vending l'Empordà s.l. Osmac Vending l'Empordà s.l. Osmac Vending l'Empordà s.l.

Nota legal de OSMAC Vending l'Empordà S.L. - www.vendinglemporda.com

El lloc web i el domini vendinglemporda.com corresponen a OSMAC Vending l'Empordà s.l., amb CIF B-17.808.197 i domicili al C. la lluna, 88, de Sant Feliu de Guíxols (CP 17220), adreça electrònica info@vendinglemporda.com, inscrita al Registre Mercantil.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a Vending l'Empordà o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. Vending l'Empordà presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. Vending l'Empordà autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web. Vending l'Empordà es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.
No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a https://www.vendinglemporda.com/(framing).

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS
Tot i que Vending l'Empordà actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això Vending l'Empordà manifesta que les referències dels serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a Vending l'Empordà fins a la contractació expressa d’una comanda.
Vending l'Empordà es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.
Vending l'Empordà no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS
L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.


Osmac Vending l'Empordà s.l. - C.la lluna, 88 - 17220 Sant Feliu de Guíxols - Telf./Fax 972 324 649 - info@vendinglemporda.com - Nota legal - Política de protecció dades - Política de cookies
Gestor web Comunicatek